dissabte, 23 de març de 2019


PRESENTACIÓ DEL POEMARI “MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS”,
DE JESÚS GARCÍA MORENO
Dijous 21 DE MARÇ DEL 2019

El passat dia 21 de març, a l’ensems “Dia Mundial de la Poesia”, l’amic, consoci i membre de la Junta Directiva de “tintablava” Jesús García Moreno, va presentar a la Llibreria “Drac” -plena de gom a gom- el seu nou llibre de poemes Más allá de las palabras.

L’autor no es conforma solament amb el joc del llenguatge sinó que opta per accedir al que hi ha més enllà del llenguatge, de les paraules, de la sonoritat i del ritme de la música poètica. Els seus versos són testimoni d’unes essències i d’unes tendències i transmeten el seu inequívoc compromís ètic. Com deia Federico García Lorca, com si d’un oxímoron es tractés, “La poesia no quiere adeptos, quiere amantes”.
Al llibre hi ha poemes exquisits de forma i de contingut. I és que per al poeta, les fites de la vida no
passen desapercebudes; ni tampoc ho fa la realitat de l’entorn vital del dia a dia d’una gran ciutat; ni la introspecció profunda dels dubtes, de la tristesa, del desconsol o, fins i tot, al contrari, de l’estímul.

Aquest llibre Más allá de las palabras, de Jesús García Moreno, vol fer-se ressò (en alguns casos, amb dosi de tristesa, malenconia i fins i tot, indignació) de la societat en la qual ens ha tocat viure; però, al mateix temps, el poeta també aposta per la poesia formal, amb el seus ingredients del cant a la bellesa, al ritme, a la musicalitat i, igualment, al sentiment i al cor... A això que avui dia es denomina, amb tant d’èxit, la intel·ligència emocional.

El llibre, publicat per “Ediciones Rilke” de Madrid, consta de 68 poemes repartits en quatre parts.

L’acte va fer goig perquè no es va tractar d’una presentació merament formal i protocol·lària sinó que va ser molt activa i atractiva,  amb molt de caliu, donat que es van llegir, gairebé “interpretar”, uns quants poemes del llibre, molts per part de l’autor però àdhuc per part de la família: els seus fills Albert, Marc i Marta, l’Anna Mitjans, i igualment per part del Josep Costa.

Precisament el seu fill Marc García li va musicar un dels poemes i el va interpretar cantant-lo per a tots els assistents, acompanyant-se de la seva guitarra.

Llegiu i rellegiu, sense pressa, parsimoniosament, els poemes d’aquest Más allá de las palabras, tornant enrere sobre els passos caminats ja, si és que us cal. En aquest cas, una immersió ens resultarà del tot gratificant.

Vicenç TIERRA

dimarts, 19 de març de 2019


L’Associació d’Escriptors del Prat de Llobregat, tintablava, us convida a la conferència-col·loqui

CONTES I TEATRE: COHESIÓ SOCIAL,
DRETS HUMANS I RESPECTE A L'ENTORN
a càrrec d’Anna GARCÍA MORENO, educadora i dinamitzadora social

que tindrà lloc a la Sala d’Actes del Cèntric, el proper dimarts 26 de març del 2019, a les 19.15h.

El Prat de Llobregat, març del 2019

diumenge, 24 de febrer de 2019

CONFERÈNCIA

“DE SAMARCANDA A URGENCH: LA RUTA DE LA SEDA A L’UZBEKISTAN MODERN”
a càrrec d’Èlia Romo Terol, filòloga àrab i hebrea 
DIMECRES, 20 DE FEBRER


L’Èlia és una filòloga pratenca que l’any passat va estar sis mesos a Urgench, una ciutat d’Uzbekistan, al sud del mar d’Aral, en un projecte de recerca i que ha volgut compartir la seva experiència amb nosaltres.  El primer que ha fet la nostra conferenciant és mostrar-nos una sèrie de mapes perquè el millor per saber de què estem parlant és ubicar-nos.  Un cop ens hem ubicat ha començat el viatge per aquest país, sorgit del desmembrament de l’URSS, i un gran desconegut per moltes de les persones que omplien la sala.

L’Èlia, contagiant-nos la seva passió, ens ha endinsat en un món on conviuen diferents cultures i diferents llengües amb total harmonia.  Ens ha parlat dels mongols, dels turcs, dels perses i ens ha recomanat llegir el llibre “Memorias” de Timur, un conqueridor turcomongol, que és un dels pocs llibres d’uzbeks que està en castellà.  Hem pogut conèixer els diferents alfabets que hi ha hagut al país fruit de la cultura que tenia el poder, com és l’alfabet llatí, l’àrab i el ciríl·lic.  Ens ha parlat de científics com Al-Khwarizmi, que va crear els algoritmes, de Ibn Sina, pare de la medicina, i d’Ulug Beg, un astrònom molt important al segle XV.   Tot això, sense oblidar-nos de Al-Bukari, que va viure al segle IX, i que és un dels recopiladors de sunna més importants, i del zoroastrisme que és una religió molt antiga que havia abans de Crist i que, malgrat ser minoritària, convivia i encara conviu pacíficament amb l’islam.  Amb totes aquestes explicacions hem pogut conèixer una cultura molt rica creada al voltant de la ruta de la seda ja que per aquests camins no sols transcorria la mercaderia, sinó també el coneixement i la cultura.

Després l’Èlia ens ha ensenyat imatges de l’Uzbekistan actual, hem vist les zones més conegudes de Samarcanda amb una part que recorda al Taj Mahal, de Bukhara que conserva un nucli antic semblant al de les ciutats de la ruta de la seda i de Khiva.  Amb imatges i escoltant la paraula de la nostra conferenciant ens hem endinsat a l’Uzbekistan actual, un país que té un règim força dictatorial, encara que des de fa un parell d’anys és més aperturista.  Hem vist la seva moneda, el seu menjar que, cuinat d’una altra manera, es fa amb molts dels ingredients que tenim aquí i la festivitat del Nawruz que es fa per celebrar l’arribada de la primavera.  Hem conegut una mica de l’islam que professen i que és més relaxat que l’àrab que tant bé coneix l’Èlia i, fins i tot, amb imatges hem comprovat com s’està dessecant el mar d’Aral perquè pels cultius que es fan i les preses es consumeix l’aigua que hi desemboca.   Tot això i moltes més coses en una mica més d’una hora que s’ha fet curta perquè escoltar a l’Èlia Romo sempre és un gran plaer i una gran font de coneixement. 


Moltes gràcies Èlia per acostar-nos a Uzbekistan i transmetre’ns la història i la cultura de la ruta de la seda.


Rocío Ortega Atienza

dijous, 14 de febrer de 2019


L’Associació d’Escriptors del Prat de Llobregat, tintablava, us convida a la conferència-col·loqui

DE SAMARCANDA A URGENCH:
LA RUTA DE LA SEDA A L’UZBEKISTAN MODERN,

a càrrec de Èlia ROMO TEROL, filòloga àrab i hebrea

que tindrà lloc a la Sala d’Actes del Cèntric, el proper dimecres 20 de febrer del 2019, a les 19.15h.

El Prat de Llobregat, febrer del 2019

dimarts, 5 de febrer de 2019ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL XV CERTAMEN DE POESÍA 2019 «RAFAEL ALBERTI», CONVOCADO POR LA CASA DE ANDALUCÍA CON LA COLABORACIÓN DE «tintablava, ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS DEL PRAT» Y DEL «AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT».

          En la ciudad del Prat de Llobregat, el día dos de febrero del dos mil diecinueve, se reúne en la sede de La Casa de Andalucía el Jurado calificador del XV Certamen de Poesía 2019 «Rafael Alberti», integrado por Dña. María Dolores Cano, D. Francisco Mármol, D. Vicenç Tierra y D. Mariano Martínez, actuando como secretario, D. Jesús García Moreno.

          Abierto el acto por el Sr. secretario, se procedió, en primer lugar, a dar cuenta del contenido de la sesión de preselección de trabajos presentados, celebrada el pasado día diecinueve de enero, en la que se eligieron, de entre el total de 1204 obras recibidas, las siguientes, identificadas con los números de registro de la relación general y con los títulos que a continuación se detallan:


037-Reflexiones frente al espejo          
077-Los motivos del tiempo                           
081-Retazos de las nadas inestables             
095-Sonata de pueblo                         
161-A Federico García Lorca                         
274-Sonetos y policromías                            
328-La niña sin sueños                        
353-Himno de los perritos ingratos                 
451-Mujer hermosa                             
487-Querido hijo                                 
563-Hablarte yo quiero, amor               
635-Elegía de un poeta andante
881- «Peces musicals»              
882-A Lope…con su venia                             
884-Autoretrato sobre tu piel                
886-Sobre una tabla                                      
899-Crónica                                        
912-Acrostipoema (También es tu planeta)     
932-Mi querido Braille
                                                 
PREMIO LOCAL
546- Un aire limpio
814-El viejo tren
874-Resucitación                                 

Por parte del secretario del Jurado se puso de manifiesto que los poemarios seleccionados cumplen con las cláusulas fijadas en las bases. El Jurado así lo acuerda por unanimidad.

          El Jurado, previo examen de los trabajos arriba señalados y tras su deliberación, acordó, por unanimidad, conceder los premios correspondientes del XV Certamen de Poesía 2019 «Rafael Alberti», a las siguientes obras de la relación general:

Primer premio       274- «SONETOS Y POLICROMÍAS»
Segundo Premio   451- «MUJER HERMOSA»
Tercer premio       161- «A FEDERICO GARCÍA LORCA»


Así mismo, deciden otorgar, de forma unánime, el premio al mejor poema de ámbito local al trabajo:

Número 874- «RESUCITACIÓN»

          Acto seguido, y por unanimidad, se decide otorgar la concesión de una mención especial, con diploma, a la mejor obra presentada en lengua catalana:

Número 881- «PECES MUSICALS» 

            A continuación, se procede a la apertura de los sobres y archivos en los que constan los datos de los autores, ante los cuales el resultado final del XV Certamen de Poesía 2019 «Rafael Alberti», quedó de la siguiente forma:

-      Primer premio a José Alonzo Sahui Maldonado, por su poema «SONETOS Y POLICROMÍAS»
-      Segundo premio a Lázaro Domínguez Gallego, por su poema «MUJER HERMOSA»
-      Tercer premio a Benito Vinuesa Guerrero, por su poema «A FEDERICO GARCÍA LORCA»


PREMIO LOCAL

-      Premio local a Luis Jiménez Higueras, por su poema «RESUCITACIÓN»


MENCIÓN ESPECIAL AL MEJOR TRABAJO PRESENTADO EN LENGUA CATALANA

-      Mención especial a Joaquin Toset Masdeu, por su obra «PECES MUSICALS» 

          
Y para que conste, se levanta la presente acta, que firman todos los miembros del Jurado, en el lugar y fecha arriba indicados, de todo lo cual, como secretario del mismo, doy fe.

dimecres, 16 de gener de 2019


CONFERÈNCIA
UNA PASSEJADA HISTÒRICA PER LA CORAL DEL PRAT
a càrrec de Lucía Gavilán, presidenta de “SCR Lo Llobregat de les Flors”
DIjouS 10 DE GENER DE 2019

El passat dijous 10 de gener, la Lucía Gavilán, presidenta de la "SCR Lo Llobregat de les Flors", ens va fer un recordatori de la història d'aquesta entitat cultural i recreativa, dedicada principalment al cant coral, que ja compte quasi amb 130 anys de vida.

Prop d'un segle i mig intens, en referència als avatars pels quals ha transcorregut la vida i circumstàncies de Catalunya. Des de la implantació que, del cant coral, va promoure Josep Anselm Clavé (Barcelona, 1824-1874), en la segona meitat del segle XIX, com a element de formació i, en certa manera, de liberalització social del substrat proletari, en el cinturó industrial de Barcelona, fins al potent moviment musical i cultural de l'Orfeó Català, sostingut per la burgesia catalanista de la Renaixença Catalana, i que ens ha deixat joies tan valuoses com el Palau de la Música a Barcelona.


 Concretament al Prat és a partir d'algunes partitures trobades l'any 1873 d’on es treu la primera informació sobre cant coral a la Vila. Però no és fins l’any 1891 quan es funda la primera societat, la S.C. Las Flores. A l’any següent, 1892, sorgeix una altra, la S.C. Lo Llobregat. La S.C. Las Flores al 1897 canvia el nom catalanitzant-lo, passant a dir-se S.C. Les Flors.

 El període de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1929), va suposar una caiguda en l'activitat coral, que es va revifar amb força amb l'arribada de la II República. L'esclat de la Guerra Civil de 1936-1939 i la posterior repressió franquista fou un cop molt fort al moviment coral. Però amb voluntat, les persones van tornar, de mica en mica, a les cançons de la terra, reobrint camins d'esperança.


Al Prat, l’any 1942 un grup de cantaires es reuneixen per cantar caramelles i creen el "Cor del Narcís", amb el director Narcís Baiges. L’any 1949 decideixen recuperar les dues antigues societats corals, Les Flors i El Llobregat, i al 1951 les uneixen en un sol cor, la S.C.R. Lo Llobregat de les Flors.


 Altra data important per a la Societat Coral Recreativa va ser l'any 1972, quan es decideix comprar uns terrenys i fer la seu actual, inaugurada el 1973. Al 1974 varen acordar la plena incorporació de la dona, tant a la coral com als estaments de direcció.

La S.C.R. Lo Llobregat de les Flors ha participat en nombrosos certàmens i concerts arreu d'Europa, i una vegada a l'Equador (Amèrica del Sud). Així mateix, va ser guardonada al 2009, amb la primera edició dels "Premis Ciutat del Prat".

Per concloure la presentació, la coral sota la direcció musical del seu director Miquel Garcia Gomà, va interpretar-nos dues cançons que van fer gaudir d'un excel·lent i inèdit final.


Jesús García Moreno


L’Associació d’Escriptors del Prat de Llobregat, tintablava, us convida a la conferència-col·loqui

Una passejada històrica per la coral del Prat,

a càrrec de Lucía GAVILÁN RIAÑO,
presidenta “SCR Lo Llobregat de les Flors”

que tindrà lloc a la Sala d’Actes del Cèntric, el proper dijous 10 de gener del 2019, a les 19.15h.


El Prat de Llobregat, gener del 2019