diumenge, 21 de maig de 2017

El passat dia 11 de maig, ens van visitar l’Eva Yus i el José Antonio García, destacats membres de DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural  i de SOS DELTA, per a la presentació de la xerrada-col·loqui: «Evolució i futur de la protecció del Delta» amb el subtítol de   «Camins paral·lels i sendes ocultes en el recorregut de la protecció de Delta del Llobregat».
El motiu de la  xerrada va ser la commemoració  30è. aniversari de la publicació del primer decret de protecció per al Delta del Llobregat en el 1987. 
Al començament de la seva intervenció van deixar molt clar que  el camí no havia estat planer, durant aquest 30 anys, tot i tractant-se  d’un Delta, mes aviat, costerut i enrevessat; atès, sobre tot després de la nostra incorporació a la UE, que el partit es jugava en un terreny ple de legalismes, decrets i lleis de àmbit europeu, i la vigilància constant per el compliment puntual de aquest preceptes  per par de les autoritats estatals, autonòmiques i locals ha requerit un enorme esforç.
Vagi per endavant el reconeixement que per la defensa i protecció d’aquests espais ha suposat el pertànyer a la UE, en aquest punt concret, en d’altres, potser no tant.
Els intervinents van fer un recorregut per la historia del Delta, amb nombroses cites del Mestre Jaume Codina, profund i extens coneixedor de l’historia amb majúscules i minúscules Del nostre poble i el seu entorn.
En les seves paraules «[...]la gent del fang era groga per les febres. La seva vida era molt dura[...].
Però  la vida  canvià amb el drenatge del terreny i amb una troballa molt important: el «aqüífer profund» a les acaballes del segle XIX, i degut  també a la canalització del riu i la construcció dels canals que habilitaren els cultius.
L'abundància d’aigua dolça va portar l’industria i, per descontat, la contaminació.
Un moment especialment delicat, fou quan, arribada la democràcia, es decidí
endossar totes les infraestructures de Barcelona al pla del Delta. Com a reacció va tenir lloc en 1976 la  massiva manifestació contra el desviament pels carrers del Prat.
El perjudici per el ecosistema va ser gran, sobre tot per als ocells corriol camanegre i l’arpella vulgar, entre altres.
Prèviament el conservacionisme  va anant arrelant arreu del mon i també per las contrades   ibèriques. En el 1971 s’aprovà el Conveni de Ramsar, preservant les zones humides del planeta, en la ciutat iranià del mateix nom, va entrar en funcionament al 1975.
En 1974, la directiva d’aus de la UE,
En l’any 1968 es creà a Espanya «La Sociedad española de ornitología » i a l’any 1969, el primer parc natural de l’Estat en Doñana.
L’any 1976 es creà  en Catalunya DEPANA.
El 1985, a casa nostra, s’aprova la «Llei d’espais naturals» pionera dins l’estat Espanyol, que, amb només 296 ha. sobre un total de 10.000 ha. en situació de perill dins el Delta, inclourà les zones de El Remolar-Filipines i  La Ricarda-Ca L’Arana.
Aquesta Llei, va ser precursora i suposà un pas endavant.
A partir del 1986, coincidint amb l’incorporació de Espanya a la UE, i trobar-se, les diferents administracions del Estat,  de cop amb tota la normativa proteccionista d'Europa, als grups de defensa de la natura se’ls va girar  feina tot pressionant i cridant l’atenció per tal de que la nova normativa no quedes endarrerida, per desconeixement i per falta de ganes.
Com a resultat d’aquesta pressió es van donar avanços mol significatius:
1992, Pla d’espais d'interès natural (PEINS), s’incorpora La Murtra, els reguerons i les reserves.
1994, declaració de la Zona d’especial protecció d’aus(ZEPA) de 576 Ha.
Quan es posà en marxa el Pla d’Actuació del Delta, no sense polèmica, les organitzacions mediambientals, van aver  de afinar les seves accions posant a Brussel·les  pel mig, per que els governs complissin les lleis.  
Altres fites importants que ens han portat fins a l’actualitat han estat:
2001: totes les zones humides  del Delta queden incloses  dins l’inventari de «Zones Humides de Catalunya»
2006: S’amplia la Zona d’Especial protecció d’Aus(ZEPA)
2013: La Pineda de Can Camins se incorpora a l’inventari de «Llocs d'Importància Comunitària» i a la «Xarxa Natura 2000» en compliment d’una sentencia del «Tribunal Superior de Justícia a Catalunya»
L’arma principal per portar endavant la tasca de pressió i vigilància dels incompliments ha estat la reclamació per vies jurídiques del compliment de les lleis i normatives, sobre tot europees.
Tot plegat ha permès que durant el any 2016 s’incloguessin al ZEPA, les zones marines del litoral del Prat i part de Gavà, ja no es solament la terra o la sorra, també l’aigua del mar.
Com a raig d'esperança,  assenyalar els avistaments de delfins  i balenes  rorquals a les nostres costes, senyal molt important de recuperació.
Per posar fi a aquest resum voldria reproduir una idea, un pensament  que sorgeix tot  interpretant les paraules dels  conferenciants: «La naturalesa, els espais naturals dels  que avui gaudim en el nostre Delta, no sempre han estat així, hem necessitat  de molts anys i esforços per pogué arribar fins aquest punt, però es responsabilitat de tots que no vagi enredera, que el seu futur sigui   millor. Aquesta fora una bona herència per als nostres fils»


Jesús García Moreno   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada