Concurs literari 2019

Bases del Vuitè Concurs literari
de MICRORELATS tintablava
per a joves pratencs

1. El concurs té una periodicitat anual i hi poden concursar tota la joventut resident al Prat de Llobregat i nascuda entre l’1 de gener del 2001 i el 31 de desembre del 2004.
2. Cada participant pot concursar amb una única obra pròpia i inèdita. L’idioma serà el català o el castellà.
3. El tema serà de lliure elecció. Haurà de tenir entre 300 i 500 caràcters, espais inclosos, sense comptar el títol que, per altra banda, és obligatori.
4. Els textos han de ser escrits amb correcció i no han de ser ofensius ni amb persones ni amb institucions, ni han de contenir paraules malsonants.
5. Els textos s’hauran d’enviar per e-mail a tintablava@gmail.com amb el lema "VIII Concurs de MICRORELATS tintablava per a joves pratencs" en l’assumpte del correu electrònic.
6. A l’e-mail, a més del text amb títol, s’haurà d’incloure el nom i cognoms de l’autor, l’edat, el número del DNI, l’adreça, un telèfon de contacte i el nom del centre, si s’escau, al qual assisteix.
7. El període d’admissió dels textos, via e-mail, serà des del dia 14 de gener del 2019 fins al 9 de març del 2019.
8. La decisió del jurat es donarà a conèixer per la setmana de Sant Jordi del 2019, en un acte públic, del qual s’informarà dia, lloc i hora de la seva celebració.
9. L’organització del concurs no mantindrà correspondència amb els participants.
10. Les obres que no resultin premiades s’eliminaran del correu electrònic de l’organització, juntament amb les dades personals dels seus autors. Les dades personals dels autors premiats/des seran igualment i totalment eliminades de la base de dades de l'e-mail de tintablava una vegada lliurats els premis.
11. El jurat estarà compost per escriptors i persones significatives en l'àmbit de la joventut.
12. Hi haurà tres premis: un 1r premi de 150€, un 2n premi de 100€ i un 3r premi de 50€, amb un regal al·legòric per a cadascun del premiats. A més, per al primer premiat, un sopar degustació Tapas Gastrobar, per a dues persones.
13. L’import corresponent a cadascun dels premis no es lliurarà en efectiu, sinó que podrà ser bescanviat pels guanyadors en comerços locals per llibres, material escolar, material de telefonia mòbil, material fotogràfic, pictòric, informàtic... Els premis s’hauran de bescanviar abans del 15 de juny del 2019 com a data límit.
14. Els premis no podran declarar-se deserts.
15. L’organització i les persones guanyadores signaran una autorització per a l’ús de la propietat intel·lectual per a aquelles publicacions i/o altres accions que s’acordin entre ambdues parts.

16. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.


Bases del Sisè Concurs literari
de POEMES tintablava
per a joves pratencs

1. El concurs té una periodicitat anual i hi poden concursar tota la joventut resident al Prat de Llobregat i nascuda entre l’1 de gener del 2001 i el 31 de desembre del 2004.
2. Cada participant pot concursar amb una única obra pròpia i inèdita. L’idioma serà el català o el castellà.
3. El tema serà de lliure elecció. Haurà de tenir entre 10 i 30 versos.
4. Els poemes han de ser escrits amb correcció i no han de ser ofensius ni amb persones ni amb institucions, ni han de contenir paraules malsonants.
5. Els poemes s’hauran d’enviar per e-mail  a tintablava@gmail.com amb el lema "VI Concurs de POEMES tintablava per a joves pratencs" en l’assumpte del correu electrònic.
6. A l’e-mail, a més del poema amb títol, s’haurà d’incloure el nom i cognoms de l’autor, l’edat, el número del DNI, l’adreça, un telèfon de contacte i el nom del centre, si s’escau, al qual assisteix.
7. El període d’admissió dels poemes, via e-mail, serà des del dia 14 de gener del 2019 fins al 9 de març del 2019.
8. La decisió del jurat es donarà a conèixer per la setmana de Sant Jordi del 2019, en un acte públic, del qual s’informarà dia, lloc i hora de la seva celebració.
9. L’organització del concurs no mantindrà correspondència amb els participants.
10. Les obres que no resultin premiades s’eliminaran del correu electrònic de l’organització, juntament amb les dades personals dels seus autors. Les dades personals dels autors premiats/des seran igualment i totalment eliminades de la base de dades de l'e-mail de tintablava una vegada lliurats els premis.
11. El jurat estarà compost per escriptors i persones significatives en l'àmbit de la joventut.
12. Hi haurà tres premis: un 1r premi de 150€, un 2n premi de 100€ i un 3r premi de 50€, amb un regal al·legòric per a cadascun del premiats. A més, per al primer premiat, un sopar degustació Tapas Gastrobar, per a dues persones.
13. L’import corresponent a cadascun dels premis no es lliurarà en efectiu, sinó que podrà ser bescanviat pels guanyadors en comerços locals per llibres, material escolar, material de telefonia mòbil, material fotogràfic, pictòric, informàtic... Els premis s’hauran de bescanviar abans del 15 de juny del 2019 com a data límit.
14. Els premis no podran declarar-se deserts.
15. L’organització i les persones guanyadores signaran una autorització per a l’ús de la propietat intel·lectual per a aquelles publicacions i/o altres accions que s’acordin entre ambdues parts.
16. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.


Bases del Segon Concurs literari
de RELATS SOLIDARIS i/o SOCIALS tintablava
per a joves pratencs

1. El concurs té una periodicitat anual i hi poden concursar tota la joventut resident al Prat de Llobregat i nascuda entre l’1 de gener del 2001 i el 31 de desembre del 2004.
2. Cada participant pot concursar amb una única obra pròpia i inèdita. L’idioma serà el català o el castellà.
3. El relat, que podrà ser real o de ficció, haurà de tocar TEMES SOLIDARIS i/o SOCIALS, i tenir una extensió entre 2.000 i 3.000 caràcters, espais inclosos.
4. Els textos han de ser escrits amb correcció i no han de ser ofensius ni amb persones ni amb institucions, ni han de contenir paraules malsonants.
5. Els textos s’hauran d’enviar en un document word adjunt a l'e-mail tintablava@gmail.com amb el lema "II Concurs de RELATS SOLIDARIS i/o SOCIALS tintablava per a joves pratencs" en l’assumpte del correu electrònic.
6. A l’e-mail, a més del word adjunt, s’haurà d’indicar el títol del relat, el nom i cognoms de l’autor, l’edat, el número del DNI, l’adreça, un telèfon de contacte i, si s’escau,  el nom del centre al qual assisteix.
7. El període d’admissió dels relats, via e-mail, serà des del dia 14 de gener del 2019 fins al 9 de març del 2019.
8. La decisió del jurat es donarà a conèixer per la setmana de Sant Jordi del 2019, en un acte públic, del qual s’informarà dia, lloc i hora de la seva celebració.
9. L’organització del concurs no mantindrà correspondència amb els participants.
10. Les obres que no resultin premiades s’eliminaran del correu electrònic de l’organització, juntament amb les dades personals dels seus autors. Les dades personals dels autors premiats/des seran igualment i totalment eliminades de la base de dades de l'e-mail de tintablava una vegada lliurats els premis.
11. El jurat estarà compost per escriptors i persones significatives en l'àmbit de la joventut.
12. Hi haurà tres premis: un 1r premi de 150€, un 2n premi de 100€ i un 3r premi de 50€, amb un regal al·legòric per a cadascun del premiats. A més, per al primer premiat, un sopar degustació Tapas Gastrobar, per a dues persones.
13. L’import corresponent a cadascun dels premis no es lliurarà en efectiu, sinó que podrà ser bescanviat pels guanyadors en comerços locals per llibres, material escolar, material de telefonia mòbil, material fotogràfic, pictòric, informàtic... Els premis s’hauran de bescanviar abans del 15 de juny del 2019 com a data límit.
14. Els premis no podran declarar-se deserts.
15. L’organització i les persones guanyadores signaran una autorització per a l’ús de la propietat intel·lectual per a aquelles publicacions i/o altres accions que s’acordin entre ambdues parts.
16. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.